Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Видове структури при
мазилките

За цялостен и хармонично завършен вид на фасадата, значение оказва не само изборът на цвят за мазилката, но и изборът на подходяща структура. 

В търговската мрежа могат да бъдат намерени много варианти на мазилки с така наречените драскани и влачени структури. Всяка от структурите се предлага с различна едрина на мраморните гранули, които се съдържат в продукта. От едрината на гранулите зависи финалната визия на покритието. Често пъти за обозначаване на различните структури, след името на мазилката се поставят съкращения: Д- за драскана структура и В – за влачена структура. Цифрата посочена след буквата, показва едрината на мраморните гранули, които се съдържат в мазилката: Д1.5- мазилка с драскана структура, с големина на гранулите около 1.5мм. 

Колкото зърнометрията на гранулите е по-малка, толкова по-фина е структурата на съответната мазилка. При мазилки с по-едри гранули се получава финишно покритие с по-релефна структура. Мазилките с по-фина фракция се препоръчват за гладки фасади, без неравности. Ако основата не е идеално гладка, се препоръчват мазилки с по-едра зърнометрия – за визуално прикриване на леки неравности. Мазилките с по-едра структура са подходящи и за райони с по-тежки климатични условия, тъй като образуват по-дебел филм. 

мазилка с ДРАСКАНА Структура

Tя създава еднородна структура на покритието. Мазилката първоначално се нанася с неръждаема маламашка, а самото структуриране се извършва с пластмасова маламашка. За правилно структуриране на мазилката се извършват кръгови движения с пластмасовата маламашка, за да могат мраморните гранули да се подредят. Важно е да се отбележи, че кръговите движения винаги трябва да са в една и съща посока, за да се постигне еднородно структуриране. 

мазилка с влачена Структура

Нанасянето на мазилката отново се извършва с неръждаема маламашка, а за структурирането се използва пластмасова маламашка. За да се образуват характерните набраздявания по повърхността, в мазилката има известно количество мраморни гранули с по-голяма едрина. При работа с пластмасовата маламашка, те се провлачват по основата и образуват декоративни каналчета.

При влачените мазилки има няколко варианта за структуриране: 

  • Хоризонтално – движенията с пластмасовата маламашката се извършват от ляво на дясно и обратно. При по този начин се образува повърхност набраздена с хоризонтални каналчета. 
  • Вертикално – движенията с пластмасовата маламашката са вертикални – от горе на долу и обратно. При този способ на структуриране се образува повърхност набраздена с вертикални каналчета. 
  • Кръгово – при структуриране с пластмасовата маламашка се извършват кръгови движения, а крайният резултат е повърхност набраздена със спираловидни каналчета. 

В портфолиото на DEKO professional могат да бъдат намерени различни видове мазилки, всяка с голямо разнообразие от структури.