Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Защо е важен класът на покривност при боите

Когато взимаме решение за покупка на боя, покривността ѝ е един от параметрите, които би следвало да имаме предвид.

Защо? Покривността е обвързана с консумацията на боя за m². Или казано по друг начин, ако повърхността, която ще боядисваме има области с различни цветове, то какво количество боя е необходимо, за да няма разлика между различните области от повърхността след боядисването им. За тази цел производителите посочват покривност на съответната боя в квадратни метри за литър.

Европейска норма EN 13300 класифицира боите в 4 класа на покривност:

· Клас 1: Това са боите с най-високия клас на покривност. При него имаме покривност (контрастен коефициент) на боята над 99,5%.

· Клас 2: Бои с отлична покривност. Покривността (контрастният коефициент) на боята е между 98 -99,5%, при нанасяне в един слой.

· Клас 3: Бои с добра покривност. Боята е с покривност между 95 – 98% за слой.

· Клас 4: Най-ниският клас на покривност. Боята покрива до 95% за слой.

Покривността описва колко добре е покрита боядисваната повърхност. На практика това означава, че при равни други условия, боите с най-висок клас на покривност могат да бъдат нанесени дори и само в един слой, докато за боя с нисък клас на покривност, ще са необходими два или три слоя, за да замаскирате желаната повърхност.

Може да обобщим, че със закупуването на боя с висок клас на покривност, пестим труд и време, тъй като ще са нужни по-малко брой слоеве за покриване на боядисваната повърхност.