Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Основни правила в топлоизолацията

Технологичният процес при изграждането на една топлоизолационна система е много важен. Пропускането и неглижирането на някои основни процеси при полагането ѝ, може да доведе не само до намаляване на ефективността ѝ, но също така и до нарушаване на нейната цялост.

Спазването на някои основни правила, могат да ви спестят редица неприятности и средства.

1. Подходяща основа

Изключително важно е да се обърне внимание на основата върху която ще се работи. По повърхностите не трябва да има замърсявания от прах, мазнини, както и подвижни части от основата и други, които да попречат на последващата адхезия с лепилната смес. Грешките, които често се допускат са неизравняване на основата и пропускането на подходящ грунд, който да я заздрави.

2. Нанасяне на лепилото

За да се избегне свличането на топлоизолационните плочи, лепилната смес трябва да е направила отлична адхезия с основата. Това зависи, както от правилното приготвяне на лепилната смес, количеството лепило което се нанася върху материала, така и от начина на нанасяне. Нанасянето на лепилната смес може да се извърши по два начина в зависимост от вида на основата и нейната изравненост:

I начин: При неизравнена основа, по краищата на изолационната плоча се нанася слой лепило с ширина минимум 3-4 см и дебелина, която да осигури преодоляване на неравностите. Като не трябва да се компенсират неравности по-големи от 2 см. Във вътрешната част, в средната линия на изолационния материал се полагат 3-6 топки лепило. Количеството лепилна смес трябва да е не по-малко от 40% от общата площ на плочата.

II начин: При равна основа лепилната смес се нанася със строителен гребен, с размер на зъбите в порядъка на 10-12мм, по цялата площ на изолационната плоча.

При нанасяне на прекалено много лепило върху плочата, твърде дебелият слой, може да доведе до прекалено голямо свиване след втвърдяване. Това от своя страна води до промяна в размера на зоната за залепване, като в резултат на по- късен етап се появява напукване и нарушаване целостта на основното покритие. Не рядко се наблюдава и цялостно компрометиране на ТИС (Топлоизолационна система).

3. Подреждане на топлоизолационните плочи 

Честа грешка е, че се допуска съвпадане на вертикалната фуга, когато плочите не се нареждат шахматно. Също така фугата не трябва да е продължение на отвора на прозорците или вратите. В последствие, тези пропуски довеждат до компрометиране и дори до разрушаване на цялата ТИС. При лошо подреждане на отделните топлоизолационни листове с големи фуги между тях и запълването им с лепилен разтвор, вместо полиуретанова пяна, се образува „термо мост“, през който се губи значителна част от топлината на изолираното помещение. Друг съществен проблем, вследствие на неправилното фугиране, е образуване на топли и студени зони. Като следствие на образуващото се кондензно оросяване се появява мухъл по интериорните повърхности.

4. Дюбелиране

Ако операциите по дюбелиране на топлоизолационните плочи се извършват технологично неправилно, това може да доведе до компрометиране в определени участъци или на цялата фасада. Съществено значение има и правилният подбор на дюбелите в зависимост от вида на основата и изолационния материал, както и спазването на схемата на дюбелиране и броят дюбели за площ. Минималният брой дюбели е 6 бр. за кв.м., като е задължително спазването на технологичните схеми в зависимост от натоварването. В ръбовете на сградите дюбелирането е усилено. Извършва се минимум 24 часа след залепяне на плочите, за да може лепилото да е достатъчно втвърдено и да се избегне хлътване на топлоизолационния материал. Дюбелите се поставят само там, където има лепило и се забиват така, че главите им леко да хлътнат в изолационния материал, за да не се получат неравности. Прекалено късите дюбели не успяват да проникнат добре във фасадата и по този начин намаляват крепежния ефект. Прекалено дългите дюбели пък се изкривяват и стърчат над повърхността на топлоизолационната плоча, което води до дефекти. Общото шлайфане на залепените топлоизолационните плочи осигурява добра повърхностна равнинност.

5. Поставяне на армировка от стъклофибърна мрежа

Съществен фактор е използването на качествена алкалоустойчива стъклофибърна мрежа за армиране на изолираните повърхности. Правилното ѝ внедряване в шпакловъчния слой гарантира устойчивост на напукване. Липсата на диагонална армировка по продължението на отворите на прозорци и врати обуславя образуването на пукнатини, които се появяват най-често в ъглите на прозорците. Те са резултат от натрупването на напрежение. Диагоналната армировка се състои в инсталиране на мрежеста лента, перпендикулярна на зоната на потенциалните пукнатини в основния слой. Тя трябва да бъде поставена преди полагането на съклофибърната мрежа по фасадата.

6. Полагане на шпакловъчен слой

Изборът на качествени шпакловъчни материали, в зависимост от изолационния материал, е гаранция за постигане на добър и устойчив шпакловъчен филм. Шпакловките трябва да съдържат фибри, които придават устойчивост срещу повърхностно напукване. Шпакловката се полага в минимум два слоя, като в първия се интегрира стъклофибърната мрежа. При допускане на повърхностни пукнатини се създават условия за навлизане на влага и компрометиране на финишния слой.

7. Грундиране на основата

Ако се пристъпи директно към полагане на финишен слой и се пропусне полагането на подходящ грунд, може да се стигне до лошо качество на финишното покритие. Мазилката може да започне да пада поради намаленото ѝ сцепление с основата. Под въздействие на влагата, е възможно да се появят различни дефекти като петна, неравности, пукнатини и други. Препоръчително е грундът да се тонира в цвета на мазилката. В противен случай малки пропуски при структурирането на мазилката може да оголи основата и да се забележат различнията в цвета на основата.

8. Нанасяне на мазилката

При подготовката на мазилката е необходимо да се спазват указаните пропорции за разреждане. Според вида на мазилката има различни изисквания за инструмените с които се нанася. Всички видове декоративни минерални мазилки се полагат с хром-никелови инструменти. За структурирането на някои се използват пластмасови маламашки. Нанасянето върху по-големи площи трябва да се осъществява от няколко човека без прекъсване на финишния слой от ръб до ръб или вътрешен ъгъл. За да се избегне разнотоние, е препоръчително да се използват мазилки от една и съща партида.

9. Работа при неподходящи атмосферни условия

Полагането се извършва само при подходящи атмосферни условия. Не се допуска при валежи, мъгли, директно слънцегреене или температури под +5°C и не по-високи от +25°C. При прекалено нагряване лепилната смес изсъхва много бързо и не прави добра адхезия с плочата, което е предпоставка за отлепяне. При прекалено ниска температура,  замръзването може да доведе до разрушаване на шпакловката и финишния слой и често се получава изсветляване и образуване на петна по фасадата.