Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Как да изберете най-подходящия топлоизолационен материал

Основните изисквания към сградите, освен да изпълняват своята архитектурна и функционална принадлежност, са устойчивостта им на земетръс, външни и вътрешни  въздействия – вятър, сняг, дъжд, промишлени газове, пара и др.

Сградите трябва да осигуряват комфорт при пребиваване в тях или да поддържат определени технологични условия в промишлеността. Поради този факт ограждащата конструкция (външните стени) трябва да отговарят на редица изисквания, както и да притежават термозадържащи и влагоустойчиви свойства. Външните стени на сградите трябва да  осигуряват:

 • Намаляване на топлинните загуби  и поддържане на подходяща температура в интериора;
 • Предотвратяване навлизането на промишлени газове;
 • Защита от влага на строителната конструкция;
 • Недопускане образуването на кондензно оросяване на стените в интериора;
 • Звукоизолация от външен шум

При избора на външна топлоизолационна система, редица фактори са решаващи за определяне на вида ѝ. От съществено значение е топлоизолационният материал да е подходящ за тази система. Основни фактори са местоположението ѝ, начина на изграждане, предназначението ѝ, както и нейните енергийни цели. Ето и някои основни параметри, които трябва да се съблюдават при избор на топлоизолационен материал:

 • Коефициент на топлопроводност (кондукция) – (λ) с дименсия (W/m˚ C) е способността на веществата да провеждат топлина и се определя само за еднородни материали ;
 • Съпротивлението срещу дифузията на водни пари, параметър – μ:  или способността на стената да „диша”. Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-малко пари проникват в материала;
 • Обемна плътност – описва съотношението между масата към обема на топлоизолационната система. По-ниската плътност предполага по-нисък коефициент на топлопроводност на изолационния материал. Така, с по-малки натоварвания (благодарение на по-малката дебелина), се постигат изискванията за удовлетворяване на нормите за топлоизолиране на сградите. От друга страна, ниската плътност рязко намалява механичната якост на системата и съответно нейният живот. По-високата плътност подобрява механичната якост, но намалява паропропускливостта и повишава цената на системата;
 • Клас по реакция на огън – характеризира поведението на материалите при пожар, т.е. дали изолационният материал е горим, трудногорим, самозагасящ се или негорим.

На базата на тези фактори, можем да направим следното сравнение на топлоизолационните материали:

Експандиран пенополистирол (EPS)   

* Oтлични топлозолационни качества;

* Лесен за полагане и обработка;

* Висока паропропускливост;

* Коефициент на дифузно съпротивление μ ≤ 60;

* Коефициент на топлопроводност (λ) в границите 0,031–0,041 W/mK;

Най-често се полагат топлоизолации с обемна плътност около 15-18 кg/ m3 . Недостатъците на материала са ниският клас по реакция на огън и издръжливост (около 15 години).

Екструдиран пенополистирол (XPS)

* Има затворена клетъчна структура, което означава, че е водо- и паронепропусклив. Идеален за полагане в цокълна част, изолация на мазета, плочи, колони, тераси, ако се налага интериорна изолация и др. Плочите с по-големи плътности и твърдост се употребяват за подова изолация.

* Притежава висока плътност и механична якост. Сравнително лош звукоизолатор поради твърдостта на продукта;

* Топлопроводимостта за плочите XPS е в групата стойности λ= 0.030-0.045 W/mK. XPS-ът, е неподходящ за цялостна топлоизолация на фасади поради ниската си паропроводимост. Това може до доведе до появата на мухъл в топлоизолираните помещения.

Материалът се класифицира като горим до трудно горим. Въпреки това заради многото му качества е широко използван в строителството.

Каменна вата

* Естествен продукт, произвежда се от вулканични камъни;

* Не гние, устойчива е на студ и топлина, има ниска хигроскопичност, не гори и не се напада от гризачи;

* Много добър топлинен изолатор с оптимално съотношение „топлоизолационни качества/издръжливост/цена”;

* При фасадно изолиране се препоръчват плочи с обемна плътност над 120 kg/m3

* Коефициентът на топлопроводност е 0,029 – 0,040 W⁄m.K;

* Влакната на материала осигуряват ефективна звукоизолация, по-добра от другите топлоизолационни материали – EPS и XPS;

* Успешно се прилага както за фасадна топлоизолация, така и срещу ударен шум при шумоизолиране на междуетажните плочи и вътрешни стени;

* Екологично чиста и негорима, най-висок клас по реакция на огън – А1. Удовлетворява изискванията за топлоизолация на сгради с височина над 30 метра;

* Минералната вата е сред топ материалите, използвани в различни видове топлоизолационни системи

Изборът на топлоизолационен материал и  топлоизолационна система е свързан със специфични познания в областта. Той зависи от много фактори свързани с предназначението на сградата, конструкцията, местоположението и нормите за проектиране. Препоръчително е консултирането с проектанти и експерти в областта на топлоизолирането, тъй като това е свързано и с прилагането на нормативни изчислителни методики. Тези изчисления гарантират спазването на НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ, както и добро съотношение между цена и постигнати топлоизолационни параметри. Друг съществен фактор е избор на сертифицирана строителна фирма, която освен гаранционните условия може да предложи и качествено технологично изпълнение на топлоизолацията.

 • Виж предишна

  Как да спестите пари за отопление с топлоизолационна система

 • Виж следваща

  Нанотехнологиите и иновативните строителни решения