Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Жилищна сграда,
гр. Варна

Обект: Жилищна сграда

Местоположение: гр. Варна

Изпълнител: СТАТ ООД


Използвани продукти:

* DEKO professional Силиконова мазилка драскана структура D1,5

* DEKO professional Силиконова мазилка влачена структура B2

* DEKO professional Силиконов грунд за мазилки

* DEKO professional Universal Лепилна и шпакловъчна смес сфибри за EPS и XPS

* DEKO professional Hydroprotect

* DEKO professional DekoFix C2T