Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

ПГ по ХХВТ „Д. Менделеев“,
гр. Варна

Обект: Професионална гимназия по ХХВТ – Д. И. Менделеев

Местоположение: гр. Варна

Изпълнител: ЕС Джи 81 ЕООД


Използвани продукти:

* DEKO professional Universal Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за EPS и XPS

* DEKO professional Силикат модифицирана мазилка

* DEKO professional Силикат модифициран грунд за мазилки

* DEKO professional Мозаечна мазилка

* DEKO professional Машинна боя