Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Частна къща,
гр. Варна

Обект: Частна къща

Местоположение: гр. Варна

Изпълнител: СТАТ ООД


Използвани продукти:

* DEKO professional Силиконов грунд за мазилки

* DEKO professional Силиконова мазилка драскана структура D1,5

* DEKO professional Силиконова мазилка влачена структура B2

* DEKO professional Hydroprotect

* DEKO professional Universal

* DEKO professional DekoFix C2T