Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Как работим

Устойчиви решения

С грижа за природата

Грижата за природата е един от основните приоритети на нашата компания и считаме за наша отговорност да пазим света, в който живеем. Клиентите ни могат да намерят наши продукти, обозначени с логото на лаборатория Eurofins, гарантиращо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) под 1гр. на литър, което е 30 пъти под максимално допустимите норми на пазара. Тези бои пазят здравето и природата и ние ще продължаваме да работим в тази насока и за в бъдеще. 

Ние приемаме за наша важна задача да образоваме обществото и потребителите за природосъобразни продукти и практики. Сертифицирането на нашите продукти за качество и безопасност ще продължи да бъде фокус на екипа ни.  

Сертификати

На Компанията

Системи за управление

Декларации на Ръководството на Оргахим АД

Ръководството на Оргахим осъзнава своята отговорност да развива успешен бизнес с грижа за здравето и безопасността на хората.