Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

DEKOTHERM МАX 10

           

 

 

DEKOTHERM Max 10 е висококачествена термоизолационна система от по-висок клас, сертифицирана по стандарти БДС EN 13500:2004 и ETAG 004, с която получавате до 10 години гаранция.

Системата включва седемте основни компонента, задължителни за правилното изграждане на всяка надеждна термоизолация: лепило, изолационен материал, дюбели, шпакловка, армировка, грунд и финишно покритие.

Характерно за този тип система е, че в нея е предвиден изолационен материал от фасадна каменна вата с възможност за избор между различни плътности и дебелини, висококачествена лепилно-шпакловъчна смес с фибри за каменна вата, както и различни варианти на фасадни пастообразни мазилки.

 

 

Препоръчителни продукти в системата DEKOTHERM MAX 10:

 

1. Лепило:   

                              Лепилно-шпакловъчна смес за каменна вата 

2. Изолационен материал: 

                               Каменна вата

3. Дюбели:                   

                              Дюбели с метален пирон за каменна вата

4. Шпакловка: 

                             Лепилно-шпакловъчна смес за каменна вата

5. Армировка:

                                Стъклофибърна мрежа

6. Грунд:

                               Силиконов грунд за мазилки                     

7. Финишно покритие по избор от:

                               Силиконова мазилка Д1            

                               Силиконова мазилка Д1.5

                               Силиконова мазилка Д2

                               Силиконова мазилка Б2

                               Силиконова мазилка Б3

                               Силикат модифицирана мазилка Д1.5 

                               Силикат модифицирана мазилка Д2

                               Силикат модифицирана мазилка Б2 

                               Силикат модифицирана мазилка Б3