×
МАШИННО БОЯДИСВАНЕ

Предимства

Специално разработен вискозитет за полагане с машина за боядисване
Добра покривност
Лесна за нанасяне
ПОМЕЩЕНИЯ С ИНТЕНЗИВЕН ТРАФИК

Предимства

Устойчивост на мокро миене и триене (Клас 2 съгласно БДС EN 13300)
Издръжливост на износване
Подходяща за помещения с интензивен трафик
НА ЕДНА РЪКА

Предимства

Висока покривност при малки дебелини на сухото покритие (покривност Клас 1 съгласно БДС EN 13300)
Висока белота на покритието
Висока производителност при работа