×

ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

Основните изисквания към подовото покритие на подземните паркинги и гаражи са износоустойчивост, практичност при почистване, висока атмосферна, студо- и влагоустойчивост. Покритието и конструкцията на пода постоянно са подложени на различни климатични условия, като сол – ползвана против обледеняване на пътя през зимата, агресивна кал, моторни масла и др. DEKO floor удовлетворява всички изисквания на подовите системи за подземни паркинги и гаражи. Продуктите са лесни за полагане, икономични, с възможност за избор на цвят по RAL картел, силно износоустойчиви и с опция чрез тях да се постигне противохлъзгащ ефект.

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и импрегнант (в закрити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и запечатка (в закрити и открити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Гладка, тънкослойна

Предимства

Бюджетно решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Система:

Релефна, тънкослойна тип „портокалова кора“

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Покритие с противохлъзгащ ефект

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Междинен слой (по избор от):

DEKO floor Universal

Система:

Релефна, с посипка от кварцов пясък**, дебелослойна

Предимства

Силно износоустойчива
Покритие с противохлъзгащ ефект
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

** различните едрини на кварцовия пясък определят различна степен на противохлъзгащ ефект на системата

ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ И СКЛАДОВИ ЗОНИ

Във всяка производствена фирма, много важна роля имат местата, където се складира продукцията. Складовата зона е изложена на интензивен трафик, непрекъснато движение на различни машини – мотокари, газокари или електрокари. Подовото покритие трябва да поема и най-тежкото натоварване. DEKO floor удовлетворява изисквания на логистичните центрове и складови зони. Покритията са устойчиви на удар, износоустойчиви, с противохлъзгащ ефект, с възможност за тониране по RAL картел.

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и импрегнант (в закрити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и запечатка (в закрити и открити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Финиш (по избор от):

DEKO floor Universal

Система:

Релефна, с посипка от кварцов пясък**, дебелослойна

Предимства

Силно износоустойчива
Покритие с противохлъзгащ ефект
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

** различните едрини на кварцовия пясък определят различна степен на противохлъзгащ ефект на системата

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ СЪС СУХИ И МОКРИ ПРОЦЕСИ

В производствените помещения е изключително важно подът да е издръжлив на натоварвания, да се почиства лесно, да е издръжлив на интензивно движение на вътрешноцехов колесен транспорт, да е устойчив на износване, удари от тежки предмети, устойчив на вибрации. DEKO floor удовлетворява тези нужди, давайки решения за подовото покритие на производствените зони и за помещенията със сухи и мокри процеси. Системните решения са подходящи за химическата индустрия, текстилната индустрия и т.н.

 

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и импрегнант (в закрити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и запечатка (в закрити и открити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Гладка, тънкослойна

Предимства

Бюджетно решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Система:

Полиуретан циментово покритие с различна дебелина (LD: 2 – 4mm, MD: 4 – 6mm, HD: 6 – 9mm, CDM: Холкери)

Предимства

Отлична механична, термична и химична устойчивост
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

В хранително – вкусовата промишленост има редица изисквания към подовото покритие, като това то да се дезинфекцира, да е водонепромоцаемо, да се почиства лесно, да е издръжливо на високо термично, химично и механично натоварване, да е с висока степен на износоустойчивост, покрития с гладки повърхности или с противохлъзгащ ефект и др. Системите DEKO floor покриват тези изисквания. Системите от решения са подходящи за кланици, млекопреработвателни предприятия, месарски и колбасарски цехове, сладкарски цехове, магазини, супермаркети, хипер-маркети, производство на безалкохолни и алкохолни напитки, консервна промишленост и др.

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и импрегнант (в закрити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и запечатка (в закрити и открити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Гладка, тънкослойна

Предимства

Бюджетно решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Система:

Полиуретан циментово покритие с различна дебелина (LD: 2 – 4mm, MD: 4 – 6mm, HD: 6 – 9mm, CDM: Холкери)

Предимства

Отлична механична, термична и химична устойчивост
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Подът във всеки обществен обект би следвало да поема интензивен пешеходен трафик, да е с добър декоративен вид, да се почиства лесно. Подовите покрития предлагани от DEKO floor покриват тези изисквания и са изключително подходящи за търговски центрове, магазини, заведения, училища, детски градини, болници, офиси и още редица други помещения.

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и импрегнант (в закрити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и запечатка (в закрити и открити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Гладка, тънкослойна

Предимства

Бюджетно решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer RD

Система:

Релефна, тънкослойна тип „портокалова кора“

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Покритие с противохлъзгащ ефект

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Междинен слой (по избор от):

DEKO floor Universal

Система:

Релефна, с посипка от кварцов пясък**, дебелослойна

Предимства

Силно износоустойчива
Покритие с противохлъзгащ ефект
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

** различните едрини на кварцовия пясък определят различна степен на противохлъзгащ ефект на системата

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В „ЧИСТИ ПОМЕЩЕНИЯ“

Всеки производствен процес има специфични нужди. В така наречените „чисти помещения“ трябва подът да бъде гладък, да се почиства лесно, да не задържа прах, да е износоустойчив, да е с ниско или нулево съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) и други. DEKO floor дава решения, покриващи изискванията на тези помещения. Системите от продукти се прилагат във фармацевтично производство, болници, клиники, лаборатории, оптични заводи, лекарски и медицински кабинети и т.н.

Система:

Гладка, тънкослойна

Предимства

Бюджетно решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

ОБСЛУЖВАЩИ И СЪПЪТСТВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ: АВТОСЕРВИЗИ, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КОМАНДНИ ЗАЛИ, МАШИННИ ЗАЛИ И Т.Н.

Всяко обслужващо и съпътстващо помещение си има своите специфични изисквания към подовото покритие. Например да се почиства лесно, да е химически устойчиво, да има устойчивост на механични удари, да е с противохлъзгащ ефект и т.н. DEKO floor предлага системи от решения покриващи всички тези изисквания. Подовите покрития от серията DEKO floor са подходящи за автосервизи, сервизни помещения, командни зали, машинни зали и т.н.

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и импрегнант (в закрити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Шлайфан бетон с минерална посипка и запечатка (в закрити и открити зони)

Предимства

Устойчивост на удар
Защитава бетона от отделяне на прах
Подобрява износоустойчивостта на подовата настилка

Продукти в системата:

Система:

Гладка, тънкослойна

Предимства

Бюджетно решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Система:

Гладка, дебелослойна

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Система:

Релефна, тънкослойна тип „портокалова кора“

Предимства

Икономично решение
Лесна за почистване
Покритие с противохлъзгащ ефект

Продукти в системата:

Грунд (по избор от):

DEKO floor Primer BRD

Междинен слой (по избор от):

DEKO floor Universal

Система:

Релефна, с посипка от кварцов пясък**, дебелослойна

Предимства

Силно износоустойчива
Покритие с противохлъзгащ ефект
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата:

** различните едрини на кварцовия пясък определят различна степен на противохлъзгащ ефект на системата

Система:

Полиуретан циментово покритие

Предимства

Отлична механична, термична и химична устойчивост
Лесна за почистване
Възможност за тониране по RAL картел

Продукти в системата: