DEKO di marmo е декоративна, безфугова подова настилка с отворена структура, състояща се от калибрирана мраморна фракция и свързваща прозрачна полимерна смола. Подходяща е за полагане, както в екстериора, така и в интериора. Системата е с подчертани естетически, дрениращи, противохлъзгащи и звукопоглъщащи функции. Настилката може да се използва при изграждане на:

  • алеи и тротоари;
  • тераси;
  • зони около басейни, шадравани и фонтани;
  • подходи към гаражи и паркинг зони;
  • СПА центрове;
  • търговски центрове;
  • шоуруми, изложбени зали и др.

Дрениращата функция на системата DEKO di marmo я прави особено подходяща за приложение в зони, където бързото и надеждно отвеждане на повърхностния воден отток на настилката е от съществено значение. Благодарение на дрениращата функция се предотвратява образуването на локви. Настилката благоприятства и поддържането на водния баланс, чрез отвеждане на дъждовната вода към почвата.

Уверете се в дренажната способност на настилката DEKO di marmo

Дренажният капацитет на системата DEKO di marmo в съчетание с изграден под нея дренажен бетон е не по-малък от 200 л./кв. м./мин., като пропускателната способност може да се увеличи още, съобразно избора на подходяща фракция при изграждането на дренажния бетон. Системата DEKO di marmo се прeдлага в 13 цвята от калибрирана мраморна фракция.  Калибровката позволява постигането на максимален уплътнителен ефект, лесно подравняване и почистване на настилката, а облата структура на камъчетата придава усещане за комфорт. Настилката е UV-  и атмосфероустойчива, като мраморните камъчета не изменят цвета си с течението на времето. Почиства се лесно с водоструйка или пароструйка

Бързо и лесно почистване на настилката