×

Обект:

Жилищна сграда

Местоположение:

гр. Варна

Изпълнител:

СТАТ ООД

Използвани продукти:

DEKO professional Силиконов грунд за мазилки
DEKO professional Силиконова мазилка драскана структура D1,5
DEKO professional Силиконова мазилка влачена структура B2
DEKO professional Hydroprotect
DEKO professional Universal
DEKO professional DekoFix C2T