×

Обект:

Жилищна сграда

Местоположение:

гр. Варна

Изпълнител:

РУНИК ООД

Използвани продукти:

DEKO professional Силиконов грунд за мазилки
DEKO professional Силиконова мазилка влачена структура B2
DEKO professional Universal
DEKO professional Hydroprotect 2K
DEKO professional DekoFix C2T