×

Обект:

Жилищна сграда

Местоположение:

гр. Генерал Тошево

Изпълнител:

ЕС Джи 81 ЕООД

Използвани продукти:

DEKO professional Universal Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за EPS и XPS
DEKO professional Силикат модифициран грунд за мазилки
DEKO professional Силикат модифицирана мазилка
DEKO professional Мозаечна мазилка
DEKO professional Машинна боя