×

Обект:

Жилищна сграда

Местоположение:

гр. Разград

Изпълнител:

Валли-10 ЕООД

Използвани продукти:

DEKO professional Hydroprotect Flex
DEKO professional DEKOFIX C2T
DEKO professional ЕPS 17-19 кг/м²
DEKO professional Стъклофибърна мрежа
DEKO professional Universal
DEKO professional Силиконов грунд за мазилки
DEKO professional Силиконова мазилка с драскана структура Д 1,5