×

Обект:

Жилищна сграда

Местоположение:

гр. Генерал Тошево

Изпълнител:

Екострой АД, гр. Добрич

Използвани продукти:

DEKO professional Universal Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за EPS и XPS
DEKO professional Силкат модифициран грунд за мазилки
DEKO professional Силикат модифицирана мазилка