×

Обект:

Търговски обект - Фирмен магазин Оргахим

Местоположение:

гр. Пловдив

Изпълнител:

Използвани продукти:

DEKO di marmo (цвят Carbone)
DEKO di marmo (цвят Crema)
DEKO floor Primer RD