×

Обект:

Професионална гимназия по ХХВТ - Д. И. Менделеев

Местоположение:

гр. Варна

Изпълнител:

ЕС Джи 81 ЕООД

Използвани продукти:

DEKO professional Universal Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за EPS и XPS
DEKO professional Силикат модифициран грунд за мазилки
DEKO professional Силикат модифицирана мазилка
DEKO professional Мозаечна мазилка
DEKO professional Машинна боя