×

Обект:

Летище Варна – сграда кетъринг

Местоположение:

гр. Варна

Изпълнител:

Термобилд ЕООД

Използвани продукти:

DEKO professional Силиконов грунд за мазилки
DEKO professional Полимерна мазилка драскана структура Д 1,5
DEKO professional Universal
DEKO professional Еднослойна боя