×

Обект:

Частна къща

Местоположение:

гр. Варна

Изпълнител:

СТАТ ООД

Използвани продукти:

DEKO professional Силиконов грунд за мазилки
DEKO professional Силиконова мазилка драскана структура D1,5
DEKO professional Силиконова мазилка влачена структура B2
DEKO professional Universal
DEKO professional Hydroprotect 2K
EKO professional DekoFix C2T