×

DEKO professional Течна еднокомпонентна хидроизолационна мембрана

Описание

Еднокомпонентна течна хидроизолация за екстериорна и интериорна защита на хоризонтални и вертикални основи, за влажни помещения, басейни, сутерени и основи на сгради, защита от почвена влага, повърхностни и подпочвени води.

Практически свойства
Кристализира в порите и капилярите на основата при контакт с влага или вода
Реактивираща кристализация, възстано-вяваща се при поява на нов източник на влага
Устойчивост на водно налягане над 1,5 bar /15 метра воден стълб/ и на отрицателно налягане до 1 атмосфера
Подходящи основи
Керамика
Бетон

Характеристики

Разфасовки

1.5 kg; 5 kg; 15 kg

Клас на горимост

Разход

около 0.25kg /m²

Съхнене

минимум 120 мин

Средства за нанасяне

мека четка, валяк

Екстериор/Интериор

екстериор/интериор

Покривност

1.5 kg - oколо 6 m² ;5 kg - около 20 m²; 15 kg - около 60 m²

Цветове

бял

Калкулатор

Знаете ли площта на пространството?

Резултат при ръчно полагане

0.00 кг.
*Калкулаторът е ориентировъчен и пресмята количество за един слой (литри или килограми, според разфасовката, в която се предлага продукта). Пълният разход зависи от вида на основата и начина на нанасяне.

Продукти

от същата категория