×

DEKO floor Universal Thixo 2К тиксотропно, цветно епоксидно подово покритие

Описание

Цветно, тиксотропно, тънкослойно двуком-понентно епоксидно подово покритие, несъдържащо разтворители, за изграждане на текстурирани подови системи тип “порто-калова кора”.
За защита на подове в помещения, подложени на средно механично натоварване – болници,
лаборатории, складове, кухни, училища, търговски обекти, гаражи, подземни паркинги.

Практически свойства
Устойчивост на механични натоварвания
Добра химическа устойчивост; непропус-кливост на течности
Не съдържа разтворители; 100% сухо вещество
Противoхлъзгаща повърхност тип "порто-калова кора"
Лесно полагане
Лесно почистване
Подходящи основи
Бетон
Замазки и саморазливки на циментова основа

Характеристики

Разфасовки

Компонент А: метална кофа: 19 kg. Компонент В: 5.1 kg

Клас на горимост

Разход

~ 0.6 – 0.8 kg/m²

Съхнене

от 16 часа до 10 дни

Средства за нанасяне

разпределителен гребен, структурен валяк за получаване на ефекта „портокалова кора“

Екстериор/Интериор

интериор

Покривност

Цветове

Покритието е с разширена цветова гама по RAL картел.

Калкулатор

Знаете ли площта на пространството?

Резултат при ръчно полагане

от 0.00 кг.
до 0.00 кг.
*Калкулаторът е ориентировъчен и пресмята количество за един слой (литри или килограми, според разфасовката, в която се предлага продукта). Пълният разход зависи от вида на основата и начина на нанасяне.

Продукти

от същата категория