×

DEKO di marmo Декоративна подова настилка от естествен мрамор/камък

Описание

Декоративна безфугова подова настилка с отворена структура, състоящасе от калибрирана мраморна фракция и свързваща прозрачна полимерна смола. Система с подчертани естетически, дрениращи, противохлъзгащи и звукопоглъщащи функции.
Подходяща за интериорно и екстериорно приложение за:

  • Тротоари, алеи и велоалеи
  • Зони около басейни и фонтани
  • Подходи към гаражи и паркинг зони
  • СПА центрове
  • Търговски помещения, изложбени зали и др.
Практически свойства
Добра механична и абразионна устойчивост
Добра химична устойчивост
Много добра дренираща способност (при полагане в открити зони)
Не съдържа разтворители
Подходящи основи
Бетон
Циментови и мозаечни замазки
Плочки
Дренажен бетон и др.

Характеристики

Разфасовки

Пластмасова бака 18 kg – готов за смесване продукт - 0.9 kg двукомпонентна прозрачна смола (комп. А + комп. В) - 17.1 kg калибрирана мраморна фракция (комп. С)

Клас на горимост

Разход

18 kg/m²/10 mm

Съхнене

6 - 24 часа

Средства за нанасяне

мистрия (неръждаема или тефлонова)

Екстериор/Интериор

екстериор/интериор

Покривност

1 кв.м (от 1 комплект: 18кг)

Цветове

Alba
Crema
Tiberina
Miele
Isola
Rosso
Marrone
Urbano
Giglio
Burano
Ventotene
Lava
Carbone

Калкулатор

Неприложимо за продукта

Продукти

от същата категория