Постигането на висока енергийна ефективност и поддържането на желаната температура независимо от атмосферните условия е основен проблем на една сграда. В днешно време топлоизолационната система е чудесно решение, когато искаме висока енергийна ефективност и намаляване на сметките за отопление и охлаждане.

При заснемане с инфрачервена камера, на термографична снимка се виждат ясно разликите между изолирана и неизолирана или некачествено изолирана стена.

При неизолираната стена, загубите на топлинна енергия са видими по цялата площ на стената- оцветените в жълто и червено зони на сградата. Добре изолираната стена не позволява преминаването на топлина отвътре навън. Това е зоната със син цвят на снимката.

Температурна крива в неизолирана стена

 • Точката на замръзване се намира във вътрешността на фасадната стена. В следствие на образуващите се изпарения в помещенията и преминаването им през стената, в точката на замръзване се образува влага. Замразяването и размразяването на влагата в студените месеци водят до образуване на пукнатини и фасадните стени постепенно се разрушават.
 • При отопление на помещенията в зимните месеци при контакт със студените стени се образува кондензно оросяване, което е среда за образуване на мухъл.
 • Овлажняването на стените от конденз и атмосферна влага води до намаляване на топлоизолационните им свойства.
 • Над 35% от топлинните загуби се осъществяват през стените.
 • Обитателите имат по-високи разходи за отопление през зимата и охлаждане през лятото в неизолирани помещения.

Температурна крива в стена с вътрешна изолация

 • Точката на замръзване достига вътрешността на изолационния слой, което води до кондензно оросяване и образуване на мухъл между него и стената.
 • Строителната конструкция е изложена на всички атмосферни влияния, а изолацията не позволява в зимните месеци до нея да достигне топлина от вътрешността на сградата, което води до по-бързо разрушаване на фасадните стени.
 • Стените са подложени на овлажняване, което намалява топлоизолационните им качества.
 • При отопление и охлаждане се темперира само въздухът в помещенията, като не се използва акумулиращият потенциал на стените и температурата бързо се променя след спиране на отоплението или охлаждането, което води до по-високи разходи за енергия.

Температурна крива в стена с външна изолация

 • Точката на замръзване остава в изолационния слой. Благодарение на порестата си структура той поема и понася по-добре разрушителния ефект от атмосферните влияния и фасадните стени остават незасегнати.
 • Стените остават постоянно темперирани от вътрешната температура в сградата, като така се използва пълноценно акумулиращият им ефект.
 • В жилището липсва  кондензно оросяване и съответно няма среда за развитие на мухъл.
 • Обитателите имат по-ниски разходи за отопление и охлаждане, което им помага трайно да намалят енергийния си отпечатък и да спомагат за опазването на околната среда.

Обективното заключение е, че изграждането на външна топлоизолационна система се явява най – добро решение за топлоизолация, видно от изброените по-горе предимства. Ползата от поставянето на външната фасадна топлоизолационна система, не само е теоретично защитена, но и с реален практически резултат при експлоатацията.

Вижте вариантите на топлоизолационни системи DEKOTHERM тук

Изборът на сертифицирана топлоизолационна система, дава гаранция за качество и устойчивост във времето. Правилно подбраните и тествани от сертифициращ орган продукти включени в системата и стриктното й изпълнение определят нейната гаранция.