Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

DEKOTHERM STANDART 5

           

 

 

DEKOTHERM Standart 5 е качествена термоизолационна система, сертифицирана по стандарти БДС EN 13499:2004 и ETAG 004, с която получавате до 5 години гаранция.

Системата включва седемте основни компонента, задължителни за правилното изграждане на всяка надеждна термоизолация: лепило, изолационен материал, дюбели, шпакловка, армировка, грунд и финишно покритие.

Характерно за този тип система е, че в нея е предвиден изолационен материал от EPS с възможност за избор между различни плътности и дебелини, лепилни и шпакловъчни смеси с фибри за съответния материал, както и разнообразни варианти за финишно покритие.

 

 

Препоръчителни продукти в системата DEKOTHERM Standart 5:

 

1. Лепило:   

                             Лепилна смес за EPS и XPS 

2. Изолационен материал: 

                               EPS термоизолационни плоскости

3. Дюбели:                   

                                Пластмасови дюбели за EPS

4. Шпакловка: 

                              Лепилно-шпакловъчна смес за EPS

5. Армировка:

                                Стъклофибърна мрежа

6. Грунд:

                               Силиконов грунд за мазилки                     

7. Финишно покритие по избор от:

                               Полимерна мазилка Д1.5         

                               Полимерна мазилка Д2

                               Полимерна мазилка Б2           

                                Полимерна мазилка Б3

                               Силикат модифицирана мазилка Д1.5 

                               Силикат модифицирана мазилка Д2

                               Силикат модифицирана мазилка Б2 

                                Силикат модифицирана мазилка Б3

                               Декоративна релефна мазилка